DEXRS-4.5.1.exe

Download de file en installeer binnen de DEXAchmea directory. Importeer file DEXRS/DEXSetup/sqlbackups/populateDNBRegulatorDB_All_tables_SQLServer_2022-12-30.sql